>
26
lie
2016

Priminimų (reminders) projektas

Džiaugiamės pradėję pilotinį projektą su viena didžiausių vartojimo finansavimo paslaugų bendrovių Lietuvoje. Projekto tikslas užtikrinti, kad esami klientai tinkamai ir laiku vykdytų numatytus įsipareigojimus, primenant apie tai pasitelkus skirtingas ryšio priemones.